Katolička osnovna škola u Šibeniku raspisala je natječaj likovnih radova učenika na temu¨ Crkve našeg grada¨

Vizualna prepoznatljivost grada ističe se kroz spomenike sakralnog, profanog i fortifikacijskog karaktera. Kao dio kulturne baštine jednoga grada to su djela povijesnog, društvenog, religijskog i umjetničkog značaja. Neke su zadržale prvobitnu funkciju, a neke su prenamijenjene, kao npr. crkva  Sv. Grgura u Šibeniku koja je postala izložbeni prostor i dom djelima kipara Jurja Dalmatinca.

Crkvu gradi vjera čovjeka i društva potaknuta Božjim nadahnućem i uobličuje ju u mjesto susreta čovjeka s Bogom, ugrađujući pri tome u nju umjetničku vrijednost, koja se očituje vanjštinom i interijerom građevine. Kroz stoljeća društvo je gradilo različite tipove crkava, veće i manje, ali cilj je uvijek bio isti – gradnjom približiti duhovnu stvarnost dajući najbolje od sebe bilo materijalno bilo idejno. Crkvene građevine simboli su vjere i vremena u kojem su građene i iznad svega znak su Božje prisutnosti među nama. Crkva kao građevina ujedinjuje likovne umjetnosti kiparstva i slikarstva, te oblikuje volumen i prostor i samim time je umjetničko djelo arhitekture. Crkva redovito nosi i ime sveca zaštitnika. U crkvi se slavi blagdan Svih Svetih 1. studenog.  Katolička osnovna škola potaknuta spomenom na Svi Svete i ove godine organizira natječaj likovnih radova učenika na temu¨ Crkve našeg grada¨ .

Zadatak je učenika da likovnom tehnikom po slobodnom izboru likovno interpretira odabranu crkvu svoga grada po promatranju ili sjećanju bez zadanog formata.

Sudjelovati mogu učenici svih razreda osnovne škole. Radove je potrebno poslati ili donijeti u Katoličku osnovnu školu do 28. listopada 2019., s naznakom: Za natječaj „Crkve našeg grada“. Radovi trebaju biti zaštićeni i isključuju se svi oblici savijanja. Prema procjeni stručnog povjerenstva, tri najbolja rada bit će nagrađena i izložena. O točnom datumu i mjestu na kojem će biti likovni radovi izloženi, svi sudionici će biti obaviješteni.

Svaki uradak treba sadržavati točne podatke o:

  • autoru:  ime i prezime, starost, razred
  • mentoru: ime i prezime
  • školi: točna adresa i e-mail

Ovim natječajem želimo potaknuti učenike na istraživanje i upoznavanje kulturne baštine njihova grada / mjesta, odnosno crkvenih građevina i svetaca zaštitnika, te na taj način i predstaviti crkve našega grada, u formi  likovnih radova kroz organiziranu izložbu, na Web-u škole i na facebook stranici škole široj javnosti.

Sve upite možete uputiti na katolicka-os@hi.t-com.hr. Radovi se ne vraćaju!

S poštovanjem,

s. Mandica  Starčević,

ravnateljica Katoličke osnovne škole

Pogledajte još

FOTO: Duhovsko bdijenje u župi Mandalina. Predvoditelj je bio pater Arek Krasicki.

U subotu, 30. svibnja 2020., u Župi sv. Nikole u Mandalini s početkom u 20 …

VIDEOPRILOG: O svetkovini Duhova govori fra Jerko Kolovrat

Na gradskom groblju Kvanj sahranjen je fra Mirko Klarić. Okupio se velik broj vjernika i svećenika.

U petak, 29. svibnja 2020., u Šibeniku na gradskom groblju Kvanj, ispraćen je na posljednji …