ADRESAR

Župe  Šibenske biskupije

BANJEVCI, Župa sv. Nikole Tavelića
fra Dujo Jukić (upravlja iz Stankovaca)
Stankovci 150, 23422 STANKOVCI
dujo.jukic@gmail.com; mob: 099 403-6264

BETINA, Župa sv. Frane Asiškog
don Miroslav Stojić
Vladimira Nazora 29, 22244 BETINA
tel: 022 435-267;  mob: 091 318-8383

BILICE, Župa Uznesenja Marijina
fra Lazar Perica
Bana Ivana Mažuranića 3a
22000 ŠIBENIK
lazar.perica@gmail.com
tel: 022 311-471; mob: 091 898-3229

BLIZNA, Župa sv. Antuna Padovanskog
fra Danijel Stipanović
Domazeti 1, Bristivica
21222 MARINA
mob:098 958-4348

BORAJA, Župa Gospe od Ružarija
don Joso Pavić
Boraja 26
22000 ŠIBENIK
tel:022 214-418; mob: 098 182-0741

BRISTIVICA, Župa sv. Ivana Krstitelja
fra Danijel Stipanović
Domazeti 1 , Bristivica
21222 MARINA
mob: 098 958-4348

BRŠTANOVO, Župa Uznesenja BDM
fra Miroslav Ančić
Čulići – Beškeri 10, Brštanovo
21202 LEĆEVICA
przina@yahoo.com
mob: 099 692-4897

CRIVAC, Župa sv. Franje Asiškog
fra Damir Ćiro Čikara
Novo selo 16, Crivac
21203 DONJI MUĆ
damir.cikara@gmail.com
tel: 021 810-077; mob: 098 184-9661

ČISTA VELIKA, Župa svete Ane
fra Božo Duvnjak
Ulica I/27
22214 ČISTA VELIKA
tel: 022 489-080; mob: 095 517-9253

ČVRLJEVO, Župa Imena Isusova
fra Ante Jurić Talaja
Fratarski put 2, Čvrljevo
22323 UNEŠIĆ
tel: 022 875-093; mob:091 721-9298

 DANILO, Župa sv. Danijela pror.
fra Krešimir Mikelić
Riderska 15, Danilo
22000 ŠIBENIK
mob: 098 677-629

DRNIŠ, Župa Gospe od Ružarija
fra Lukica Vojković, župnik
fra Ivan Macut, župni pomoćnik
Kardinala Utišinovića 14
22320 DRNIŠ
mob: 098 998-1075

DUBRAVA, Župa Gospe od Zdravlja
fra Lazar Perica
Bana Ivana Mažuranića 3a
22000 ŠIBENIK
lazar.perica@gmail.com
tel: 022 311-471; mob: 091 898-3229

DUBRAVICE, Župa svete Katarine
fra Ivan Čupić
Srida Dubravica 16, Dubravice
22222 SKRADIN
tel: 022 775-477; mob: 099 675-9885

GRADAC, Župa svete Marije
fra Ivan Lukač
Put crkve 20, Gradac
22322 RUŽIĆ
ilukac7@gmail.com
tel: 022 872-781; mob: 095 361-3800

GREBAŠTICA, Župa svete Marije
don Ante Škugor
Put crkve 35, Grebaštica
22000 ŠIBENIK
anteaskuggor@gmail.com
mob: 091 569-5354

JADRTOVAC, Župa sv. Margarite dj. i m.
don Ante Omazić (upravlja iz Vrpolja)
Trg Kolarište 2, Jadrtovac
22000 ŠIBENIK
donante_o@libero.it
tel: 022 565-855; mob: 091 411-5844

JEZERA, Župa Gospe od Zdravlja
don Tuna Jozić
Gornji put 3, Jezera
22242 JEZERA
zupa.jezera@hi.t-com.hr
tel: 022 439-241; mob: 098 871-350

KADINA GLAVICA, Župa sv. Josipa Radnika
fra Ilija Mikulić
Kardinala Utišinovića 14
22320 DRNIŠ
mob: 098 432-607

KAPRIJE, Župa sv. Petra
don Oleg Petrović (upravlja iz Šibenika)
Biskupa Jeronima Milete 2a
22000 ŠIBENIK
biskupijski.arhiv@gmail.com
mob: 099 258-2820

KIJEVO, Župa sv. Mihovila
fra Jakov Dževrnja Viro
Bajani 46
22310 KIJEVO
tel: 022 681-015; mob: 099 432-1634

KLJAKE, Župa sv. Ilije
fra Ivan Lukač
Kod crkve – Ojdanići 2, Kljake
22322 RUŽIĆ
ilukac7@gmail.com
tel: 022 872-781; mob: 095 361-3800

KNIN, Župa sv. Ante Padovanskog
fra Josip Gotovac, župnik
fra Marijo Lemo, župni pomoćnik
Zvonimirova 46,
22300 KNIN
svetianteknin@gmail.com
www.svetianteknin.com
tel: 022 660-160; mob: 095 900-5878

KONJEVRATE, Župa sv. Ivana Krstitelja
fra Božo Ćurčija
Uz cestu 51, Konjevrate
22221 LOZOVAC
tel: 022 778-855; mob: 091 530-7966

KRAPANJ-BRODARICA, Župa Uzvišenja sv. Križa
fra Ivan Lelas, župnik
fra Drago Ljevar, župni vikar
Krapanjskih spužvara 41, Brodarica
22010 ŠIBENIK-BRODARICA
www.mali-brat.com
tel: 022 350-039; mob: 098 272-560

LEĆEVICA, Župa sv. Martina
fra Dušan Džimbeg
Hrvatskih mučenika 31
21202 LEĆEVICA
tel: 021 250-055; mob: 098 464-497

LIŠANE, Župa sv. Mihovila
fra Božo Mandarić
Lišane Ostrovičke 227
23420 BENKOVAC
tel: 023 661-015; mob:098 194-4809

LJUBITOVICA, Župa sv. Katarine
don Ivo Tomić
Topčići 4, Ljubitovica
21201 PRGOMET
ivantomic62@gmail.com
tel: 021 813-081; mob: 092 413-7605

MANDALINA, Župa sv. Nikole b.
o. dr. Arkadiusz Krasicki, župnik
o. Stanislav Wojtek, župni vikar
Milice i Turka 74
22000 ŠIBENIK
pater.arek@gmail.com
tel: 022 354-229; mob: 098 968-3354

MARINA, Župa sv. Jakova
don Josip Mudronja
A. Rudana 29
21222 MARINA
zupa-marina@outlook.com
tel: 021 889-166

MILJEVCI, Župa Imena Isusova
fra Marko Nimac
Dr. F. Tuđmana 20
22324 DRINOVCI
www.zupa-miljevci.com
tel 022 882 055; mob:  098 450-343

MIRLOVIĆ, Župa Uznesenja Marijina
fra Jakov Begonja
Donje Grgurice 7, Mirlović-Zagora
22323 UNEŠIĆ
tel: 022 869-800; mob: 098 414-491

MURTER, Župa sv. Mihovila ark.
don Ivan Katić
Povrtaje 3 , 22243 MURTER
zupni.ured.murter@si.t-com.hr
tel: 022 435-256

NEVEST, Župa svete Marije
fra Jozo Jukić
Kod crkve 9, Nevest
22323 UNEŠIĆ
frajozojukic@gmail.com
tel: 022 860-829; mob: 098 370-903

OGORJE, Župa sv. Jurja m.
fra Damir Ćiro Čikara (upravlja iz Crivaca)
Novo selo 16, Crivac
21203 DONJI MUĆ
damir.cikara@gmail.com
mob: 098 184-9661

PIRAMATOVCI, Župa Svih Svetih
fra Dalibor Grčić
Piramatovci 61A
22222 SKRADIN
tel: 022 767-605; mob: 097 680-3734

PIROVAC, Župa Gospe Karmelske
don Hrvoje Kolak
Dr. Franje Tuđmana 7
22213 PIROVAC

hrvoje.kolak123@gmail.com
tel: 022 486-085; mob: 098 266-257

PRGOMET, Župa sv. Stjepana prvom.
fra Ante Vukušić
Put Mate Motike 18
21201 PRGOMET
zupa.prgometlabin@gmail.com
mob: 098 187-4205

PRIMORSKI DOLAC, Župa sv. Ante Pad.
fra Mijo Šabić
Bakovići 66, Primorski Dolac
21227 PRIMORSKI DOLAC
mijosabic30@gmail.com
mob: 098 957-4862

PRIMOŠTEN, Župa sv. Jurja m.
don Jurica Petković
Andrije Kačića Miošića 2
22202 PRIMOŠTEN
zupaprimosten@gmail.com
www.zupa-primosten.info
tel: 022 570-401; mob: 099 222-8199

 PRIMOŠTEN-STANOVI, Župa sv. Jeronima
don Grgur Alviž
Gašperovi 15, Krčulj
22202 PRIMOŠTEN
tel: 022 642-044mob: 095 911-3739

PROMINA, Župa sv. Mihovila ark.
fra Marko Duran
Kod kapele sv. Roka 19, Čitluk
22303 OKLAJ
fra-marko-duran@a1net.hr
tel: 022 881-306; mob: 098 445-670

PRVIĆ-LUKA, Župa sv. Marije od Milosti
don Božo Škember
Ulica I., br. 2
22233 PRVIĆ LUKA
mob: 098 165-7879

PRVIĆ-ŠEPURINE, Župa Uznesenja Marijina
don Božo Škember
Ul. IV., br. 6
22234 PRVIĆ ŠEPURINE
mob: 098 165-7879

RADOŠIĆ, Župa sv. Jurja m.
fra Dušan Džimbeg
Hrvatskih mučenika 31
21202 LEĆEVICA
tel: 021 250-055; mob: 098 464-497

RASLINA, Župa sv. Mihovila ark.
don Jakiša Dominiković
Raslinska ulica 34, Raslina
22215 ZATON
jakisadominikovic10@gmail.com
tel: 022 486-738; mob: 092 288-2288

RAŽINE, Župa sv. Josipa Radnika
don Donald Marković, župnik
don Ante Vrcić, župni vikar
Perkovićki put 2, Ražine
22000 ŠIBENIK
tel: 022 332-127; mob: 092 261-8574

ROGOZNICA, Župa Uznesenja BDM
don Filip Rodić
Crkvene skaline 2
22203 ROGOZNICA
filip.rodic@si.t-com.hr
www.zupa-rogoznica.hr
tel: 022 559-065; mob: 099 443-9551

RUPE, Župa sv. Jurja m.
fra Ivan Čupić (upravlja iz Dubravica)
Srida Dubravica 16, Dubravice
22222 SKRADIN
tel: 022 775-477; mob: 099 675-9885

SITNO DONJE, Župa sv. Nikole Tavelića
fra Mladen Kovačević
Nova II. 3A, Sitno Donje
22 000 ŠIBENIK
framladen@outlook.com
tel: 022 772-333; mob: 091 793-4568

SIVERIĆ, Župa sv. Petra ap.
fra Ilija Mikulić
Dučići 1
22321 SIVERIĆ
tel: 022 885-416; mob:098 432-607

SKRADIN, Župa Porođenja BDM
don Darko Poljak
Trg Male Gospe 4,
22222 SKRADIN
zupaskradin@net.hr
tel: 022 771-071; mob:091 444-6432

SRIMA, Župa bl. Alojzija Stepinca
don Anto Pavlović
Srima XV / 60
22211 VODICE
tel. 022 441-868; mob: 098 431-313

STANKOVCI, Župa Uznesenja Marijina
fra Dujo Jukić
Stankovci 150
23422 STANKOVCI
mob: 099 403-6264

ŠIBENIK-BALDEKIN, Župa Srca Isusova
don Tomislav Puljić
I. Gundulića 7, 22000 ŠIBENIK
srce-isusovo@hi.t-com.hr
tel: 022 339-266

ŠIBENIK-CRNICA, Župa Bezgrešnog začeća BDM
fra Žarko Maretić
Bana Ivana Mažuranića 3a
22000 ŠIBENIK
zmaretic1@gmail.com
tel: 022 311-472; mob: 098 902-7717

ŠIBENIK-DOLAC, Župa svetoga Križa
don Krešimir Mateša, župnik
don Šime Pleadin, župni vikar
Trg Republike Hrvatske 1
22000 ŠIBENIK
zupni.ured.sv.jakova@si.ht.hr
tel: 022 214-899; mob:  098 851-651

ŠIBENIK-GRAD, Župa sv. Jakova
don Krešimir Mateša, župnik
don Šime Pleadin, župni vikar
Trg Republike Hrvatske 1
22000 ŠIBENIK
zupni.ured.sv.jakova@si.ht.hr
tel: 022 214-899; mob:  098 851-651

ŠIBENIK-METERIZE, Župa sv. Jeronima
fra Ante Bešlić
Trg sv. Jeronima 1
22000 ŠIBENIK
zupa.meterize@gmail.com
tel: 022 332-043; mob: 098 950-3448

ŠIBENIK-NJIVICE, Župa Pohođenja BDM
don Gabrijel Jagarinec
Ivana Meštrovića 20, 22000 ŠIBENIK
zupa.njivice@gmail.com
tel: 022 217-969; mob: 091 584-5687

ŠIBENIK-ŠUBIĆEVAC, Župa sv. Ante Padovanskog
fra Mario Radman
Bana Ivana Mažuranića 3a
22000 ŠIBENIK
zupasubicevac@gmail.com
tel. 022 214-294, 022 312-661; mob: 098 960-4656

ŠIBENIK-VAROŠ, Župa Gospe Van Grada
fra Ante Udovičić, župnik
fra Ignacije Milan Sladoja, župni vikar
fra Petar Teskera, župni pomoćnik
Fra Stjepana Zlatovića 14
22000 ŠIBENIK
gospavangrada@gmail.com
tel: 022 212-577,  fax. 022 212-305; mob: 098 905-2874

ŠIBENIK-VIDICI, Župa sv. Petra ap.
fra Željko Klarić
VIII. Dalmatinske udarne brigade 21
22000 ŠIBENIK
info.vidici@gmail.com
mob: 097 737-2453

TISNO, Župa Svetoga Duha
don Lazar Čibarić
Velika Rudina 2
22240 TISNO
lazar.cibaric1@gmail.com
www.zupadstisno.hr
mob: 098 176-9563

TRIBUNJ, Župa Velike Gospe
don Ivan Rojko
Donja riva 2
22212 TRIBUNJ
ivan.rojko@si.t-com.hr
tel: 022 446-216, fax 447-116; mob: 098 757-466

UNEŠIĆ, Župa sv. Jurja m.
fra Josip Jukić
Fra Ivana Romca 3,
22323 UNEŠIĆ
frajozojukic@gmail.com
tel: 022 860-829; mob: 098 370-903

VODICE, Župa Našašća svetoga Križa
don Franjo Glasnović
M. Zore 7
22211 VODICE
zupa-vodice@zupa-vodice.hr
tel: 022 442-089, fax: 022 444-287;  mob: 098 174-2632

VRPOLJE, Župa Uznesenja Marijina
don Ante Omazić
Iznad Lokve II/2, Vrpolje
22000 ŠIBENIK
donante_o@libero.it
tel: 022 565-855; mob: 091 411-5844

VRPOLJE KNINSKO, Župa sv. Jakova
fra Ante Čavka
Kralja Tomislava 172
Vrpolje Kninsko, 22300 KNIN
tel: 022 662-270 mob: 098 173-1707

ZABLAĆE, Župa sv. Ivana Krstitelja
o. dr. Arkadiusz Krasicki, župnik
o. Stanislav Wojtek, župni vikar
Put igrališta 21
22030 ŠIBENIK-ZABLAĆE
pater.arek@gmail.com
tel: 022 354-229; mob: 098 968-3354

ZATON, Župa sv. Jurja m.
don Marko Gregić
Braće Martinović 2
22215 ZATON
tel: 022 485-574 mob: 098 167-7341

ZLARIN, Župa Uznesenja Marijina
don Spomenko Bagarić
Put crikve 6
22232 ZLARIN
mob: 098 943-3222

ZLOPOLJE, Župa Svih Svetih
fra Damir Ćiro Čikara (upravlja iz Crivaca)
Novo selo 16, Crivac
21203 DONJI MUĆ
damir.cikara@gmail.com
tel: 021 810-077; mob: 098 184-9661

ŽIRJE, Župa Marijina Uznesenja
don Oleg Petrović (upravlja iz Šibenika)
Biskupa Jeronima Milete 2a
22000 ŠIBENIK
biskupijski.arhiv@gmail.com
mob: 099 258-2820