CARITAS

Caritas Šibenske biskupije je pastoralna i karitativna ustanova koju je ustanovio biskup s ciljem da promiče razvoj i širenje organizirane kršćanske djelotvornosti među vjernicima mjesne crkve. Djelovanje CARITASA usmjerava se prema Svetom pismu, propisima Katoličke Crkve, socijalnom nauku Katoličke Crkve i crkvenom poslanju, prema ustavu RH i važećim zakonskim propisima te stručnim standardima.

ZADAĆE:

Promicati, u suradnji sa župnim Caritasima djelotvornu kršćansku ljubav prema osobama i zajednicama u potrebi, nastojeći je pretvoriti u konkretne pothvate,
Njegovati i koordinirati karitativne inicijative među župama i dekanatima,
Organizirati razne tečajeve za odgoj i osposobljavanje karitativnih djelatnika i volontera,
Animirati javnost za promicanje karitativne dobrovoljnosti posebno kod mladih, poticati i podupirati dobrotvorne inicijative uključujući u rad nove volontere koristeći sredstva javnog priopćavanja,
Promicati suradnju među drugim humanitarnim ustanovama,
Osnivati i pomagati ustanove socijalne skrbi, prihvatilišta, dječje vrtiće, savjetovališta i sl…
Poduzimati i koordinirati hitne pomoći u slučajevima velikih nepogoda u nadbiskupiji, Domovini i svijetu.
Caritas je povezan s ostalim karitativnim ustanovama na području HBK i to posredovanjem Hrvatskog Caritasa. U skladu sa sklopljenim ugovorima o ekonomskim pitanjima između Svete Stolice i Republike Hrvatske, Caritas može stupiti u posebnu suradnju s civilnim ustanovama radi ostvarenja određenih socijalnih programa.

Caritas Šibenske biskupije
Težačka 106, 22000 ŠIBENIK
216-447; fax 216-668

don Anto PAVLOVIĆ, ravnatelj
215-820

Miljenko JUKIĆ, zamjenik
Pučka kuhinja 215-915

Caritas u Kninu
VII. gardijske brigade 9, 22300 KNIN
661-770 fax 664-846
caritas_knin@inet.hr

Pučka kuhinja
VII. gardijske brigade 17,
22300 KNIN
661-880