TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

PRIPRAVA ZA BRAK 2021.: 
Priprava za brak se odvija u župi Presvetog Srca Isusova na Baldekinu (Gundulićeva 7).

VAŽNO: Nije se potrebno prije prijavljivati, nego samo doći u naznačeni termin.

11. – 15. siječnja u 19 sati
15. – 19. ožujka u 19 sati
12. – 16. travnja u 19.30
17. – 21. svibnja u 19.30
6. – 10. rujna u 19.30
11. – 15. listopada u 19 sati