TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

PRIPRAVA ZA BRAK 2019.: 
Priprava za brak se odvija u župi Presvetog Srca Isusova na Baldekinu (Gundulićeva 7).

 

VAŽNO: Nije se potrebno prije prijavljivati, nego samo doći u naznačeni termin.

 

14. 1. – 18. 1. u 19 sati

18. 3. – 22. 3. u 19 sati

29. 4. – 3. 5. u 19.30 sati

3. 6. – 7. 6. u 19.30 sati

9. 9. – 13. 9. u 19.30. sati

21. 10. – 25. 10. u 19 sati