KATEHETSKI URED

Katehetski ured

s. Renata Azinović
tel. (022) 331-377
katehetski.ured@sibenska-biskupija.hr
www.katehetski-si.com

 

Biskupijski katehetski ured je “tijelo s kojim biskup, glava zajednice i učitelj nauka, upravlja i predsjeda svim katehetskim djelatnostima biskupije” (OKD 126)
Kateheza je temeljna djelatnost u životu mjesne Crkve te stoga nijedna biskupija ne može biti bez vlastitog katehetskog ureda (usp. ODK 267).

Prema Općem direktoriju za katehezu (usp. ODK 266), glavne zadaće biskupijskog katehetskog ureda su slijedeće:

•  analiziranje biskupijskih prilika u odnosu na vjerski odgoj i stvarnih potreba biskupije s obzirom na katehetsku praksu
izrađivanje plana i programa djelovanja
•  formacija i trajno usavršavanje kateheta
•  izrađivanje i prikupljanje sredstava potrebnih za katehetski rad
•  pokretanje i promicanje stvarnih katehetskih institucija (župna kateheza, školski vjeronauk, vjerski odgoj u predškolskim ustanovama, vjerski odgoj u centrima za osobe s posebnim potrebama, krsni katekumenat, itd.)
•  suradnja s biskupijskim liturgijskim uredom