EKONOMAT I UZUK

Ekonomat

Ivan Lukač
tel. (022)311 – 384
e-mail: ivan.lukac7@gmail.com

Ankica Šego, suradnik u ekonomatu
tel. (022) 334 – 460
e-mail: ekonomat@sibenska-biskupija.hr

Ured ekonomata Šibenske biskupije  bavi se sljedećim aktivnostima:

  • preuzimanjem i evidencijom propisanih redovitih novčanih davanja koje su župe dužne dostavljati Ordinarijatu (milostinje prvih nedjelja, stipendiji binacija i trinacija, kalendarske milostinje, takse, uredske pristojbe, direktorij) i izvanrednih kolekti (pomoć Crkvi u BiH, pomoć nastradalima u prirodnim nepogodama, pomoć za izgradnju raznih objekata, npr. crkva na Udbini, crkva u Kninu).
  • nabavom i prodajom raznih župnih knjiga, formulara, obrazaca, biljega, slika itd.
  • isplatom raznih troškova biskupijskih ureda (režijski troškovi, honorari, uslužne radnje, nabava i održavanje opreme).

 

don Lazar Ćibarić, ravnatelj BUK-a
tel. (022) 311-382

Ured Ustanove za uzdržavanje klera  bavi se sljedećim aktivnostima:

  • isplatom  mjesečnih pomoći siromašnijim župama
  • pregledavanjem blagajničkih dnevnika župa i ustanova.