TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

PRIPRAVA ZA BRAK 2023.: 
Priprava za brak se odvija u župi Presvetog Srca Isusova na Baldekinu (Gundulićeva 7).

VAŽNO: Nije se potrebno prije prijavljivati, nego samo doći u naznačeni termin.

16. – 20. siječnja u 19 sati

13. – 17. ožujka   u 19 sati

17. – 21. travnja  u 19.30 sati

22. – 26. svibnja  u 19.30 sati

4. – 8. rujna u 19.30 sati

16. – 20. listopada u 19 sati