Tag Archives: Druga nedjelja došašća A

Nedjeljna homilija mons. Marinka Mlakića: Prva nedjelja došašća A – Srdžba Božje ljubavi

Evanđelje: Mt 3, 1-12 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu …

VIŠE