Nedjeljna homilija: Treća vazmena nedjelja C – Gospodine, ti znaš da te ljubim! – fra Josip Klarić

Nakon svoga uskrsnuća Krist se objavljivao svojim učenicima u raznim prilikama, na razne načine i pokazivao da je živ. Evanđelisti rado ističu i spominju imena učenika kojima se Isus kao uskrsli Gospodin objavljuje. Tako je Ivanu bilo najvažnije u evanđelju nedjelje uskrsnuća Gospodinova spomenuti Mariju Magdalenu koja je prva vidjela da je kamen s groba odvaljen i da je grob prazan. U evanđelju druge vazmene nedjelje sv. Ivan donosi veoma važan uskrsni događaj. Opisuje Kristovo objavljivanje nekolicini učenika, koji su bili zatvorili vrata u strahu od Židova, a da ne spominje ničije ime osim Tome, zvanog Blizanac. Toma je bio toliko važan, da u ovom evanđeoskom tekstu dominira njegove ime, odnosno ističe se njegova sumnja i (ne)vjera, kao i njegovo iskreno ispovijedanje čvrste vjere u uskrsloga Gospodina riječima: „Gospodin moj i Bog moj!“

U evanđelju današnje, treće vazmene nedjelje, glavno lice je sv. Petar. Sve se vrti oko njega. Petar je onaj koji kaže ostalim kolegama: „Idem ribariti.“ Prepoznavši Isusa onaj učenik kojega je Isus ljubio reći će Petru: „Gospodin je!“ Na te Ivanove riječi Petar se bacio odmah u more želeći što prije do Gospodina. Nakon silnog ulova ribe i Kristove molbe da mu donesu od ribe koju su ulovili baš na Isusovu riječ, Petar prvi ide izvući mreže s puno velikih riba. I kada su se nasitili hranom koju im je Isus pripremio, Isus se obraća samo Petru s pitanjem: „Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me?“ Tri puta isto pitanje Isus upućuje Petru. Tri puta Petar odgovara Isusu: Da, Gospodine. Ti znaš da te ljubim. A na Petrove odgovore Isus kaže jedanput: Pasi janjce moje, a dvaput: Pasi ovce moje.

Iz ovoga Ivanovog evanđeoskog teksta možemo zaključiti da je evanđelist pisao s jedne duže vremenske distance, odnosno da je pisao u vremenu već dobro hijerarhijski uređene Pracrkve, da Crkva od samih svojih početaka temelji primat sv. Petra upravo na ovom tekstu.

Poznavajući Petrovo ponašanje, posebno u vrijeme Isusovog uhićenja, mučenja i suđenja pred Herodom i Pilatom, Petrova bijega kod Isusove smrti, uvijek se i opet postavlja pitanje: Zašto je baš Petar izabran? Zašto je Petar prvi? U najtežim Isusovim životnim situacijama Petar je pokazivao sve svoje ljudske slabosti. Naravno, pokazivao je Petar i svoju privrženost Isusu i to često i pred svima govoreći: Ti si Krist, Mesija, Sin Boga živoga… Ako treba za tebe ću, Gospodine, i život svoj položiti… Možda bi Petar i ovdje najradije poletio zrakom do Gospodina, te kao što je gorko oplakivao svoje zatajenje isto tako bi sada žarko zagrlio uskrsloga Gospodina.

Današnja evanđeoska priča o Kristovu uskrsnuću i njegovom objavljivanju učenicima na obali Genezaretskog jezera, pokazuje da je Bog s čovjekom u svim njegovim životnim okolnostima. Vidimo iz ove priče da se Bog objavljuje u našem svagdanu, kod našeg posla bili mi ribari, učitelji, žena ili muškarac. Bog je s čovjekom, pa i onda kada pokazujemo naše ljudske slabosti i našu sumnju. Krist gradi svoju Crkvu na ljudima i pored svih naših slabosti. Krist je sa svakim od nas, ma kako slabi bili, samo ako ga ljubimo. Zvao se papa, Benedikt – profinjeni i ekscelentni intelektualac, ili jednostavni – papa Franjo. Krist je s jednim i s drugim samo ako ga ljube. Jer koliko god Crkva bila slaba i grešna, njezin je temelj svet i njezina glava je sveta, a temelj i glava je uskrsli Krist i za Magdalenu, i za Tomu i za Petra, kao i za Benedikta i za Franju, za tebe i za mene.

Možemo li mi prepoznati Isusa u našem svagdanu, u našem poslu ili smo toliko zaokupljeni sobom i našim stvarima da Ga ne prepoznajemo? A Gospodin je u siromahu, u nemoćnoj starici ili starcu, u zaigranom i zdravom ali i u bolesnom djetetu, u radniku bez posla i plaće, u svakoj ljudskoj nevolji kao i u svakom našem ljudskom uspjehu, odnosno „dobrom ulovu ribe.“ On je tu pored nas. Jesmo li spremni kao Petar baciti „naše mreže“ na drugu stranu na Isusovu riječ, tj. odreći se svojih navika, posebno onih grešnih i biti ljudi vjere i ljubavi? Petar je obilato nagrađen. Mreže su na Isusovu riječ bile pune. Jesmo li spremni uskočiti u vodu iz svojih sigurnih stolica i brodica da bi što prije došli do Gospodina kao što je to učinio Petar?
Što bi mi odgovorili Isusu na njegovo pitanje: Ljubiš li me Ivane, Ivana, Marko, Josipe, Eva, Filipe? Jesmo li spremni reći: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim!?

fra Josip Klarić

Evanđelje: Iv 21, 1-19

U ono vrijeme:
Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je toGospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.
Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

www.zupagospavangrada-sibenik.hr

Pogledajte još

Biskup Tomislav Rogić blagoslovio crkvu u Kladnjicama

Šibenski biskup blagoslovio je, na svetkovinu sv. Filipa i Jakova, u srijedu 1. svibnja, obnovljenu …

Drugi dio ovogodišnje Zlatne harfe održan je u Kninu.

Smotra dječjih župnih zborova Zlatna harfa za Splitsko-makarsku i Šibensku biskupiju održana je 27. travnja …

Hodočašće Vodičkih žudija u Italiju i Vatikan

U periodu od 14. do 21. travnja, družba Vodičkih žudija provela je na hodočašću u …