Kateheze i klanjanje za mlade. Četvrtkom u 20 sati u crkvi Gospe van Grada.