Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića

Sunday, Nov 18th

Last updateThu, 15 Nov 2018 10am

Unešićki dekanat

Brštanovo

brstanovo

UZNESENJE MARIJINO

Župni ured Brštanovo
21202 LEĆEVICA

tel.: 021/254-164, 021/541-720

Župnik: Fra Mate Puđa


Župa Brštanovo, na južnim padinama Moseća, pripada Gradu Klisu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osnovana je oko g. 1720., kad su ramski franjevci doveli nove stanovnike u taj kraj. Stoga je donedavna pripadala sinjskom samostanu, a danas splitskom. U XVIII. st. bila je u Trogirskoj biskupiji a od  g. 1830. u Šibenskoj.

Župa obuhvaća sela: Brštanovo, Nisko i Dugobabe.

Župne matice iz g. 173l. izgorjele su skupa sa župnom kućom.

Župna crkva Uznesenja Marijina podignuta je g. 1872. na mjestu stare crkve koja je do polovice XVIII. st. bila posvećena sv. Juri. To je jednostavna građevina s apsidom. U vrijeme Drugoga svjetskog rata bila je oštećena ali je nakon njega popravljena. Na pročelju je g. 1959. podignut zvonik s dva zvona, po nacrtu arhitekta Ante Baraća. U novije vrijeme zvonik je obložen kamenom a kupola je obložena bakrenim limom.

Na glavnom oltaru od šarena mramora je noviji Marijin kip. Uz trijumfalni luk je mramorni oltarić sv. Jure i sv. Križa. U lađi je oltar sv. Roka, rad blizak Bilinićevoj radionici. Crkva je potkraj XX. stoljeća temeljito popravljena. Klimatizirana je i osvijetljena izvana sa šest reflektora.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Ivana  Krstitelja  u Niskom nekoć je bila starokršćanska bazilika. Ona je istražena i nalazi su pohranjeni u samostanskoj zbirci u Sinju. U XVIII. st. dizala se mala crkva od koje su ostali temelji u groblju i stećak s ukrasom a koji je služio kao oltar. Iz te crkve je srebrno procesionalno raspelo (XVIII. st.) i bakreno “mrtvačko” raspelo, jednako iz XVIII. stoljeća.

Nova crkva, jednostavna s apsidom, izgrađena je g. 1912. Obnovljena je g. 1935. i 1962., a g. 2000. temeljito: stavljena je betonska deka, izmijenjen krov i uređena unutrašnjost crkve. Na pročelju je zvonik na preslicu s tri zvona. Unutrašnjost crkve je ukrasio g. 1935. Julije Švabe. Na trijumfalnom luku je naslikao sv. Ćirila i Metoda a na drvenom stropu, kojega danas nema, sv. Ivana Krstitelja i 4 evanđelista. Isti majstor je izradio veliki oltar od gipsa. U lađi je oltar Gospe od Karmela. Crkva je klimatizirana i osvijetljena s četiri reflektora.

Oko crkve je groblje.

Crkva bl. Ivana Trogirskog u Dugobabama posvećena je 1912. godine.  Obnavljana je 1960. i 1976./77. i konačno 2000. godine. Glavni oltar izradio je g. 1959. Ante Frank. Na oltaru je slika Gospe i bl. Ivana Trogirskog, domaći rad XVIII. stoljeća. Crkva je klimatizirana.

Oko crkve je groblje uz koje je  obnovljena kamena ograda. U groblju je stara crkvica i  brončani spomenik žrtvama rata, postavljen 2000. godine.

U župi su kapelice: sv. Ante u Brštanovu kod župne crkve, sv. Josipa na Pometenom brdu, Gospina u Dugobabama kod Sanadera.

Župna kuća je postojala već u XVIII. st. i uz nju se spominje kapelica od koje danas postoje ostaci. God. 1896. podignuta je nova kuća koja je nakon Drugoga svjetskog rata oduzeta i korištena u razne svrhe ali je vraćena i popravljena. Uz nju je kapela sv. Jeronima, nadozidana g. 1924. a popravljena g. 1978. te služi i za vjeronaučnu dvoranu.

Na području župe nalazi se  jedna područna škola (Brštanovo).

Župa povremeno izdaje glasilo Tri zvonika.

Iz župe su 2 svećenika i 5 redovnica.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 250 obitelji, c. 600 vjernika (g. 1939.: 1373 + 15 vjernika, g. 1965.: 255 obitelji, 1600 vjernika, g. 1979.: 200 obitelji, 937 vjernika).

Čvrljevo

cvrljevo

IMENA ISUSOVA

Župni ured Čvrljevo
22323 UNEŠIĆ

Tel.: 022/875-093

Župnik: Fra Ante Jurić Talaja


Župa Čvrljevo, koja se prostire na širokom kamenitom prostoru, pripada dvjema općinama: Čvrljevo, Utore Gornje, Vinovo Gornje i dio Vinova Donjeg pripadaju Unešiću u Šibensko-kninskoj, a Kladnjice i Divojevići pripadaju općini Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Područje je u srednjem vijeku pripadalo komitatu Zagorja ali se o starijoj crkvenoj organizaciji ne zna gotovo ništa. Neposredno nakon oslobođenja od Turaka  čini se da je župnik Zagorja stanovao u Nevestu, a župa je obuhvaćala: Nevest, Sitno, Sratok (Danas Bogdanovići), Kladnjice, Čvrljevo, Visoku, Vinovo, Divojeviće i Utore. Redovno se uzima da je župa Čvrljevo nastala g. 1730. Središte joj je bilo u Kladnjicama gdje je stanovao župnik a od kuće su se sačuvali samo ostaci. Kako je na području župe bilo više crkava, župnici Čvrljeva i Nevesta napravili su takav raspored da su u Kladnjice mogli dolaziti na misu i vjernici iz Sratoka kad bi njihov župnik slavio misu u Nevestu, a u Čvrljevo ili Vinovo bi dolazili vjernici iz Utora, dok su vjernici iz Kladnjica, kad nije bilo kod njih mise, odlazili u Sratok. God. 1762. župnik je prešao u Čvrljavo. Župa je do g. 1968. pripadala sinjskom samostanu a od tada splitskom. Do g. 1830. bila je u Trogirskoj a kasnije u Šibenskoj biskupiji. U posljednjim desetljećima  zbog naglog iseljavanja župa polako izumire.

Župna crkva Imena Isusova u Čvrljevu bila je drvena i pokrivena ševarom od raži, te je g. 1730. izgrađena nova. Zidali su je kaštelanski majstori Josip i Dominik Scotti. Srušena je 1902. god., u vrijeme gradnje nove. Od stare crkve ipak je ostala apsida koja služi za sakristiju. Crkva je od kamena, pravokutnog oblika s četvrtastim dodatkom na koju se nadovezuje mala apsida. Na pročelju, iznad vrata, je okrugli prozorčić a na vrhu je zvonik na preslicu s tri zvona. Iznad pokrajnih vrata je timpan. Glavni mramorni oltar podignut je g. 1915. U crkvi su četiri kipa: sv. Paškala, Blažene Djevice Marije, Gospe od Karmela i Srca Isusova. Crkva je više puta popravljana, pa i 1971. godine.

Uz crkvu je g. 1997. podignut zvonik i nabavljena elektrificirana zvona. Crkva je ozvučena.

Oko crkve je groblje opasano g. 1969. zidom u kojem je kapelica Imena Isusova.

Crkva sv. Filipa i Jakova u Kladnjicama, na brežuljku usred polja, izgrađena je 1740. god., ali ju je oštetio grom te su seljaci, prema pisanju biskupa, podigli od domaćeg kamena još ljepšu. Kod vrata su dva prozorčića a iznad 4-latična rozeta. Na vrhu je ukrašen zvonik na preslicu s tri zvona. Ispred pročelja je atrij za govorenje mise vani, moguće ostatak starije crkve. U apsidi je drveni oltar, jednostavno izrezbaren. Na njemu je kip sv. Jakova (tirolski rad) a na tabernakulu srebrno procesionalno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća. Uz trijumfalni luk, u nišama su kipovi Bl. Dj. Marije i sv. Filipa apostola. Crkva je u novije vrijeme ozvučena i klimatizirana. Ivica Parčina, domaći umjetnik, crkvi je darovao dvije slike na platnu: Gospa od Zdravlja i sv. Petra. Isti je umjetnik restaurirao kipove Bl. Dj. Marije, sv. Jakova i Filipa apostola.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Marka  u Vinovu Gornjem
spominje se g. 1757. Bila je to mala građevina s polukružnom apsidom, koja je 1878. pregrađena. Sagrađen joj je novi brod, dok je stari dio pretvoren u svetište. Ona je g. 1872. zalaganjem župnika fra Anđela Gotovca proširena, a radio ju je meštar Mate Đogaš iz Crivca. Na pročelju je 6-latična rozeta i dva prozora uz vrata a na vrhu zvonik na preslicu s tri zvona. Veliki oltar je od gipsa a antependij od mramora. Na oltaru je slika sv. Marka s Bl. Dj. Marijom i sv. Jelenom križaricom (XIX. st.). Ispred slike je veliki kip Bezgrješne. Uz trijumfalni luk su kipovi sv. Marka i sv. Ante. U crkvi postoji staro raspelo.  U crkvu je postavljen razglas.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Mihovilu u Utorima Gornjim sagrađena je god. 1938. Nad vratima je slijepi luk a po sredini okrugli prozorčić. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu s dva zvona.  God. 1968. uređena je sakristija i popravljena crkva (arhitekt Ante Barač).

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Divojevićima izgrađena je 1890. godine.  Grom je 1972. god. srušio zvonik na preslicu i oštetio krov crkve pa je g. 1975. podignut novi zvonik s dva zvona. Potkraj devedesetih godina XX. st. nabavljeno je novo zvono i zvona su elektrificirana. Crkva je od kamena s istaknutim vratima a iznad njih je okrugli prozorčić. U apsidi je mramorni oltar s mramornim kipom sv. Ivana Krstitelja. God. 1968. napravljeno je novo pjevalište.

Oko crkve je groblje.

U dvorištu župne crkve je kapela sv. Mateja apostola, koju je 1771. dao podići fra Ante Polić iz Brštanova. Temeljito je obnovljena 1896. godine. Ima zvonik na preslicu.

U Vinovu Donjem je kapelica sv. Vinka koju ju je g. 1975. podigao Ivan Grbeša Jakovetić.

Stara župna kuća srušena je g. 1986., a na njezinu mjestu izgrađena je nova, blagoslovljena 17. I. 1987. godine.

Stare župne matice nisu se sačuvale.

Župa je neko vrijeme izdavala župni list Pet zvonika (od 1978. g.). God. 2003., nakon 23 godine,  ponovo je pokrenuto izdavanje lista pod istim nazivom.

Iz župe potječe 5 svećenika i  5 redovnica, članova FSR 21.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 280 obitelji, 545 vjernika (g. 1939.: 2745 + 15 vjernika, g. 1965.: 500 obitelji, 2600 vjernika, g. 1978.: 500 obitelji, 2500 vjernika).

Nevest

nevest

Očišćenje Bl. Dj. Marije - Svijećnica

Župni ured Nevest-Visoka
22323 UNEŠIĆ

Tel. 022/860 829

Župnik: Fra Mile MarovićNevest je naselje u općini Unešiću Šibensko-kninske županije. Prvi put se spominje u buli pape Klementa IV g 1266. godine. Selo je pripadalo župi Sitno, a skupa s Koprnom, Partenićem i Unešićem pripadalo je trogirskoj biskupiji. Kad je ustanovljena šibenska biskupija (1298.) pripalo je šibenskoj biskupiji. Župa Sitno je prestala  oko g. 1470. i nešto kasnije g. 1478. pripala je Pokrovniku. Godine 1492. Nevest je postao samostalna župa s crkvom Svete Marije. Turci su zauzeli selo i okolni kraj 1560. godine. Nakon oslobođenja od turske vlasti g. 1686. stvorilo se široko župno područje koje je obuhvaćalo: Divojeviće, Kladnjice, Čvrljevo, Visoku, Sratok (Bogdanovići), Vinovo i Sitno. Župa je pripadala sinjskom samostanu sve do 1966. godine. God. 1730. osnovana je nova župa Čvrljevo s dijelom Utora, Vinova, Kladnjica i Divojevića. U Visokoj je osnovan dekanat 1757. god., a župa se sastojala od sela: Sratoka, Sitnoga, Nevesta, Cere i Utora. Nevest se odijelio od Visoke i postao samostalna župa kojoj su još pripadala sela Cera, Utore i Vinovo. Visoka kao dekanat je imala  sela Sitno i Sratok. Nakon Drugoga svjetskog rata Nevest i Visoka su se opet spojili u jednu župu od koje se odijelio Sratok (Bogdanovići).

Stare župne matice od XVII. st. nisu sačuvane. Koje su sačuvane čuvaju se u HAZ-u (M. k. 1838; knjiga vjenčanja iz Sitnog Gornjeg  1825.-1867.).

Župna crkva Marijina Očišćenja u Nevestu sagrađena je oko g. 1700. vjerojatno na temeljima stare crkve koju su podigli obitelj Lučić iz Trogira. Crkva je kasnije dograđivana i nevješto proširivana.Vrata na pročelju imaju sa strane dva prozorčića, istaknutu nadstrešnicu i iznad kameni križ, a povrh križa 6-latičnu rozetu. Na vrhu je zvonik na preslicu s tri zvona. Crkva je jednostavna pačetvorina, a apsida je na volat. God. 1927. crkva je pokrivena ciglom. Pročelje je obnovljeno  1968. godine. God. 1986. stavljena je betonska ploča i nova krovna konstrukcija, stavljena su nova vrata i prozori te novi betonski kor. God. 1988. kupljene su  orgulje  i u crkvu je postavljen razglas.  God. 1994. stavljen je novi mramorni pod u crkvu, a g. 1996. uvedena je voda te postavljena nova mramorna preslica.  Iste god. elektrificirana su zvona. God. 1997. napravljen je nogostup s južne i zapadne strane crkve, a g. 1998. izgrađen je ogradni kameni zid sa zapadne strane groblje. U crvi je 2000. god. postavljen novi Križni put te napravljen reljefni triptih Prikazanja Gospodinova u hramu, 2003. god kupljena su nova crkvena zvona.

Glavni oltar drveni sa slikom Marijina Uznesenja zamijenjen je mramornim 1917. godine. Na trijumfalnom je luku barokna Gospina slika okrunjena 1929. god., te slika svetog Petra i Pavla, domaći rad.

U lađi je niša s kipom svetog Ante. Na zidu vise dva drvena raspela. G. 1978. unutrašnjost crkve je uređena po novim liturgijskim propisima.

Oko crkve je groblje na kojem se nalaze ukrasni stećci iz 1757. godine. U groblju je kapela sv. Marije Magdalene koja služi kao mrtvačnica.

Crkva Svih Svetih u Visokoj podignuta je na uzvisini prema nekim podacima 1686. godine. God. 1757. spominje se da ima zvono a u  crkvi da ima srebrni kalež i piksida kao i šćavet. Obnovljena je 1881. god., nešto prije, 60-ih godina, sagrađen je zvonik s dva zvona. Na pročelju je okrugli prozor iznad vrata. God. 1999. crkva je obnovljena: postavljen je novi mramorni pod, uređena sakristija, postavljene spiralne stepenice za novi kor. God. 2000. asfaltiran je pristup crkvi oko groblja. Podignut je novi zvonik obložen segetskim kamenom, izvršeni su iskopi oko crkve i napravljen potporni kameni zid i trotoar. God. 2001. napravljena je  nova metalna konstrukcija zvona i elektrificirana zvona te promijenjen krov na crkvi. God. 2002. postavljen je novi križni put, a g.  2003. nabavljene su nove hrastove klupe,. God. 2004. nanovo je fugirana fasada crkve i napravljen nogostup oko nje. Uređeno je parkiralište. God. 2005. postavljena  su na crkvu troja hrastova vrata.

Veliki mramorni oltar podignut je 1902.-1903.  Na njemu je  slika Svih Svetih. Umjesto dotrajalih drvenih oltara u crkvenoj lađi postavljeni su mramorni oltari Uznesenja Marijina i sv. Ivana Krstitelja. Na zidu je barokna Gospina slika. Crkvu je g. 1935. dekorirao J. Podlovski. Na zidu su i dva drvena raspela.

Oko crkve je groblje.

Na brdu Kulica postavljen je g. 1995. veliki drveni križ (visok 6 m) na spomen dolaska sv. oca pape Ivana Pavla II. u Hrvatsku. Kod križa se slavi sv. misa svake godine na uskrsni ponedjeljak.

Župna stara kuća u Visokoj i kod nje kapela Sedam žalosti Bl. Dj. Marije zapaljene su u Drugom svjetskom ratu. Kamenje je pokradeno a od onoga što je ostalo iskoristilo se za potporni zid oko crkve. Župnik stoji u Nevestu u kući koja je sagrađena g. 1881.  uz staru kuću. Iza Drugoga svjetskog rata u kući je bila škola, pa krčma te zadruga do 1962. godine. Popravljena je 1964. godine.

Župa ime ova sela: Donje Utore, Cera, Visoka i Nevest.

Iz župe  su dva dijecezanska svećenika, jedan postulant u  Imotskom i jedna redovnica (Utori).

Djeca od I. do VIII. razreda idu u školu u Unešić.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.

U župi: 146 obitelji, 277 vjernika ( g. 1939.: 1252 + 4 vjernika, 1979.: 270 obitelji: 1000 vjernika).

Lećevica

lecevica

SV. MARTIN BISKUP

Župni ured Lećevica
Put Lećevice bb
21202 LEĆEVICA

tel.: 021/250-055

Župnik: Fra Domagoj Runje


Župa Lećevica, smještena na južnim padinama Ljubeća, pripada dvjema općinama: Lećevica općini Lećevica, a sela Korušce i Vučevica općini Klis u Splitsko-dalmatinskoj županiji. O starijoj povijesti toga kraja malo se zna. U vrijeme migracije u XVII. st. to se područje napučilo stanovništvom iz Bosne i Hercegovine. Njega su pastorizirali franjevci iz Sinja. Središte župe bilo je kraće vrijeme u Korušcima ali već g. 1757. u Lećevici. Župa je do g. 1968. pripadala sinjskom samostanu a danas splitskom. Do g. 1830. bila je uTrogirskoj biskupiji a od tada u Šibenskoj.

Župi pripadaju sela: Lećevica, Korušce i Vučevica.

Župna crkva sv. Martinu  u Lećevici  spominje se početkom XVIII. stoljeća. Zidovi su joj bili građeni u suho, a pokrov od slame.  God. 1866., izgrađena je u blizini nova crkva, a obnovljena je 1989.-1996. godine. To je jednobrodna građevina s poligonalnom apsidom. Poslije toga je u više navrata dograđivana. Na pročelju iznad vrata je velika niša, ali prazna, a na vrhu istaknut zvonik na preslicu s dva zvona. Tlocrt crkve je pravokutnik s apsidom. U apsidi je veliki mramorni oltar sa slikom sv. Martina. Uz trijumfalni luk, u nišama su kipovi Blažene Djevice Marije i sv. Josipa. U crkvi je staro raspelo.

Oko crkve je groblje koje je g. 1996. ograđeno kamenim zidom.

Stara crkva sv. Martinu  u Lećevici bila je izgrađena oko g. 1757. Imala je zvonik s jednim zvonom. Na oltaru je bila slika sv. Martina koja je već u XVIII. st. bila oštećena. Postojala je i slika Bl. Dj. Marije. Crkva je porušena a temelji se vide u groblju. Među grobovima je jedan rimski nadgrobni spomenik majke Prime kćerki Krispini koja je umrla od 18 godina.

Crkva Duha Svetoga  u Korušcima izgrađena je 1910. god. nedaleko od stare od koje je ostala četvrtasta apsida. Tu je prvotno bila kapelica koja je proširena još prije g. 1757. Nije imala zvonika nego je zvono visjelo na stablu. Novu je gradio zakupnik Marko Ljubić. God. 1996. obnovljena je stara crkva a na novijoj je 2000. obnovljen krov.  Nova je crkva od kamena. Iznad vrata je okrugli prozor. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu s dva zvona. Glavni oltar je od gipsa. Na njemu je slika sv. Nikole (XIX. st.) i kipovi Blažene Djevice Marije i sv. Kaja. Uz trijumfalni luk su dva drvena oltarića, jedan sa slikom Bezgrješne a drugi s kipom sv. Petra.

Oko crkve je groblje. Uz ostatke stare crkve ima više starinskih zidanih grobova.

Crkva sv. Ante Padovanskog  u Vučevici je produžena kapela koju je u XVIII. st. podigla  obitelj Boljat. Ima zvonik na preslicu s dva zvona a po sredini pročelja je 4-latična mala kamena rozeta. Na oltaru su kipovi sv. Ante, sv. Ane i sv. Klementa pape. Ima staro raspelo. Crkva je obnavljana 1962. i 1994. - 2000. godine.

Oko crkve je groblje. U njegovu zidu je kapelica sv. Ante.

U Korušcima ima kapela Gospe Sinjske, obnovljena 1962. i 1999. godine.

Župna kuća bila je izgrađena u XVIII. stoljeću.  Godine 1884. je izgrađena nova, koja je više puta popravljana, osobito 1994.-2000. godine. Uz kuću je kapela Gospe Lurdske koja je sagrađena g. 1884., obnovljena  2000. godine.

Stare župne matice nisu se sačuvale.

Djeca  idu u školu u Lećevicu, Prugovo i Klis.

Iz župe su 2 redovnice.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 150 obitelji, 350 vjernika (g. 1939.: 2010 + 25 vjernika, g. 1965.: 223 obitelji, 924 vjernika, g. 1979.:  200 obitelji, 757 vjernika).

Perković

perkovic

Sv. Nikola Tavelić

Župni ured Perković
22205 PERKOVIĆ

tel. 022/772 333

Župnik: Fra Branko Mijić


Župa Perković pripada dvjema općinama i dvjema županijama: Sitno Donje pripada Gradu Šibenik u Šibensko-kninskoj županiji  a Sitno Gornje i Bogdanovići pripadaju općini Prgometu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Župa Perković osnovana je 1970. g. od novonastalog naselja oko željezničke stanice Perkovića i sela Sitnoga i Bogdanovića (prije Sratok).

Od starih matica sačuvane su djelomično MK Sitnog i Sratoka u HAZ-u (R.k. 1092).

Crkava sv. Nikole Tavelića u Perkoviću izgrađena je 2005. godine. To je jednostavna betonska građevina s preslicom na pročelju za dva zvona.   Bivša kućna kapela sv. Nikole Tavelića,  izgrađena 1971. god. prema nacrtu arh. A. Barača, pretvorena je u vjeronaučnu dvoranu.

Crkva sv. Jure u Sitnom sagrađena je 1757. godine na temeljima stare. Ta je crkva u početku služila i za selo Mirlović iz Šibenske biskupije. Crkva je kasnije produžavana a od stare crkve ostala je samo presvođena apsida. Uz ulazna vrata su dva prozorčića. Iznad vrata je lijepi istaknuti nadvratnik ukrašen piramidama, a iznad je mali luk. Na sredini pročelja je 8-latična rozeta, a na vrhu zvonik na preslicu s dva zvona.

Unutar crkve je veliki mramorni oltar sa slikom sv. Jure. U lađi je drveni oltar svetog i oltar Gospe Ružarice. U trijumfalnom luku su oltarići Gospe od Karmela i sv. Petra. U crkvi je drveno raspelo. Crkva je djelomično obnovljena 1977. godine, a 2000.-2002. godine temeljito je obnovljena.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Nikole Putnika u Bogdanovićima (nekad Sratok) građena je u dva-tri navrata. Na pročelju je 1891. godine postavljen zvonik s dva zvona. Iznad ulaznih vrata je okrugli prozor a povrh 6-latična rozeta.

Unutar crkve je glavni veliki mramorni oltar i na njemu mramorni kip svetog Nikole putnika vjerojatno nekog splitskog altariste. U prezbiteriju na zidu je slika Berzgrješne koju je naslikao Petar Bezzi 1788. godine. Uz trijumfalni luk su dva oltara Gospe Bezgrešne i svetog Ante. U lađi u niši lik svete Ane i slike sv. Nikole , sv. Ane i Ilije proroka od P. Bezzija. Oko slike je drevni olat, samo gornji dio bez atipendija izrezbaren i pozlaćen. U crkvi ima drveno staro raspelo.

U Bogdanovićima ima i tri kapele. Dvije su starije posvećene Gospi Sinjskoj a treća je sv. Ante podignuta kod Jurića kuća 1937. godine. U Sitnome su, u zaseoku Dražići, dvije kapele: Srca Isusova i Gospe Karmelske.

Župna kuća temeljito je obnovljena i dograđena 2004. godine. Uz župnu kuću je sagrađena kapela u čast sv. Nikole Tavelića po nacrtu  ing. Ive Madunića. Kuća i  kapela pripadaju franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja.

Na području župe je jedna područna škola u Sitnome (Perković).

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.