Homilija: 3. nkg C – Svi smo istim Duhom pomazani – fra J. Klarić

Evanđelist Luka nekoć, a Crkva danas, želi predstaviti Isusa i njegovo javno djelovanje, odnosno Isusovo predstavljanje narodu u svom gradu Nazaretu.
Današnje evanđelje sastoji se od dva dijela. Prvi dio je uvodni početak evanđelja sv. Luke od samo prva četiri retka. Sv. Luka, pisac Isusova djetinjstva, započinje svoje evanđelje jednim vrlo zanimljivim uvodom u kojem se obraća nekom s imenom Teofil, u prijevodu Božji prijatelj. Tko je taj Teofil i zašto ga Luka oslovljava imenom? Ne znamo. Bolji poznavatelji Sv. pisma misle da se ovdje ne radi o nekoj konkretnoj osobi, nego da Luka misli na svakoga koji bude čitao ovo evanđelje, da je Teofilom, odnosno – Božjim prijateljem. Da, svaki onaj koji čita evanđelje i po njemu živi je Božji prijatelj. Ne možemo isključiti ni to da je sv. Luka možda svoje evanđelje slao na više ondašnjih mjesnih Crkava, a ovo, koje je poslao Teofilu, se sačuvalo, a drugo(a) su se izgubila. Međutim, nije toliko važno je li sv. Luka pisao samo Teofilu, ili je mislio na sve one koji čitaju evanđelje, ili je slao na više mjesta pa se druga izgubila a ovo Teofilu sačuvano, važno je da mi danas možemo biti Božji prijatelji čitajući i živeći po evanđelju. Drugi dio uzet je iz 4. poglavlja, reci 14-21. Između uvoda i 4. poglavlja evanđelja sv. Luke poznati su i nama dragi tekstovi koje svake godine čitamo i slušamo o navještenju i rođenja Ivana Krstitelja, navještenju Isusovu, Marijinu pohodu rodici Elizabeti i njezinom prekrasnom hvalospjevu Veliča te Zaharijinu hvalospjevu. Preskočeno je čitavo drugo i treće poglavlje u kojima se opisuje rođenje Iusovo, njegov boravak u Hramu među učiteljima, propovijedanje Ivana Krstitelja kao i Isusov boravak i kušnja u pustinji. A ovaj drugi dio današnjega evanđelja iz 4. poglavlja govori o Isusovom boravku u sinagogi u Nazaretu, u gradu u kojem je Isus odrastao. Možemo reći da je Isusov dolazak u Nazaret i čitanje Sv. pisma u sinagogi bilo predstavljanje svojim sugrađanima. Naime, Isus je već duže u čitavoj okolici poznat po svojim javnim nastupima. On propovijeda, ozdravlja bolesne i čini druga čudesa i time privlači pozornost silnog mnoštva ljudi. Luka piše kako se Isus snagom Duha Svetoga vraća u Galileju i da je po svoj okolici pukao glas o njemu. Konačno Isus dolazi u Nazaret i po običaju ide u sinagogu. Isus dolazi u svoj grad kao poznata osoba i njegovi sugrađani čuli su što on sve propovijeda i koja čudesa čini pa su sigurno sa znatiželjom očekivali njegove riječi u sinagogi. Međutim, Isus ovdje pred svojima najprije uzima Pismo i čita iz Knjige Izaijine zanimljiv tekst koji smo maloprije čuli: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me poslao blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.“ Ovaj Izaijin tekst Isusov je životni program. Ovo je njegova životna zadaća. Isus staje na stranu siromaha, bolesnih, potlačenih i što je još bitnije on proglašava godinu milosti Gospodnje. Isus s ovim govori kako je došao radi čovjeka i njegova spasenja. Došao je objaviti i slaviti Boga, a služiti čovjeku. To se ispunilo danas, kaže Isus.

Da, uvijek kada se siromahu pomaže, kada se oslobađa potlačenoga, kada se pomaže bolesnome, tada se uvijek to ispunja i događa „danas.“ Nije evanđelje za jučer, nije za sutra, ono je za sada i danas. Jer nije bilo potlačenih, siromašnih i bolesnih samo u Isusovo vrijeme. Njih ima u svim vremenima i u svim društvima. Njih ima i danas među nama. „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.“

Ovaj Isusov životni program iz nazaretske sinagoge trebao bi biti program njegove Crkve, tj. svih nas koji smo u njegovo ime kršteni. To obvezuje sve one na kojima je Duh Sveti, a Duha smo svi mi primili na krštenju i potvrdi. Svi možemo mirno s Kristom reći: „Duh Sveti na meni je jer me pomaza!“ Svi smo istim Duhom pomazani. Stoga uzmimo Isusov program kao našu kršćansku zadaću: Sada i danas pokušati biti potrebitima ono što je Isus bio potrebitima u svoje vrijeme!

fra Josip Klarić

Evanđelje: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.
U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.
I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:
»Duh Gospodnji na meni je
jer me pomaza!
On me posla blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje,
vid slijepima,
na slobodu pustiti potlačene,
proglasiti godinu milosti Gospodnje.«
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«

Pogledajte još

Nedjeljna homilija mons. Marinka Mlakića: Peta korizmena nedjelja B – Isus na križu otkriva svoju slavu

Evanđelje: Iv 12, 20-33 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Među onima koji …

Nedjeljna homilija mons. Marinka Mlakića: Četvrta korizmena nedjelja B – Iskupljenje subotama

Evanđelje: Iv 3,14-21  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao …

Nedjeljna homilija mons. Marinka Mlakića: Treća korizmena nedjelja B – Očišćenje hrama

Evanđelje: Iv 2, 13-25 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus …