Fra Ante Crnica tema trećeg sveska biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

Fra Ante Crnica, rođen u Zatonu 1892. godine tema je trećeg sveska biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Autor je prof. dr. sc. fra Jure Brkan. Knjigu su recenzirali doc. dr. sc. Daniel Patafta te doc. dr. sc. Zdenko Ilić. Knjiga sadrži 328 stranica, a uredio ju je dr. sc. fra Ivan Macut.

„Treći svezak naše Biblioteke posvećujemo fra Anti Crnici, franjevcu i svećeniku, istaknutom i marljivom znanstveniku, crkvenom pravniku i povijesnom piscu. Ova 2019. godina ujedno je i pedeseta obljetnica od smrti ovog velikana uma i pera, a što je sasvim dovoljan vremenski odmak da se sa znanstvene strane prosudi život i djelovanje ovog iznimnoga franjevačkog lika i neumornoga pisca. Uz ovu obljetnicu, iznimno je važna i pedeseta obljetnica od proglašenja blaženoga Nikole Tavelića svetim iduće 2020. godine, a u procesu kanonizacije iznimno važnu, i rekli bismo odlučujuću ulogu, imao je upravo fra Ante Crnica. Naime, u službi vice-postulatora neumorno je radio kako bi Sveta Stolica blaženoga Nikolu Tavelića proglasila svetim. Nažalost, taj dan Crnica nije doživio. Preminuo je godinu dana ranije. Ipak, sigurni smo, u nebeskoj se slavi zajedno sa svetim Nikolom Tavelićem tom proglašenju itekako radovao“, stoji u predgovoru knjige.

Fra Ante Crnica doktorirao je teologiju, crkveno i civilno pravo. Bio je poliglotom. Promicao je kult Nikole Tavelića, na čijoj je vicepostulaturi radio, pa je o njemu napisao tisuće stranica. Da bi ubrzao i potakao crkvene vlasti na kanonizaciju Nikole Tavelića, napravio je presedan u povijesti Katoličke Crkve: skupio je vjerničke potpise da bi se kanoniziralo Tavelića, njih gotovo milijun.

Rodio se u Zatonu 1892. godine. U rodnom mjestu je išao u osnovnu školu. Franjevačku je gimnaziju pohađao u Sinju. 1909. se je godine na Visovcu zaredio u franjevački red. U Šibeniku i Zaostrogu je studirao filozofiju. Potom je išao u Makarsku, gdje je studirao teologiju, koju je završio u švicarskom Fribourgu, gdje je proveo ratne godine. Ondje je studirao crkveno i civilno pravo te doktorirao teologiju 1917. a 1918. crkveno pravo i civilno pravo.[1]

Nakon što je završio studij, radio je među Hrvatima u Belgiji kao misionar. Krajem rata vratio se u Makarsku gdje je na visokoj franjevačkoj bogosloviji predavao crkveno pravo do 1928. godine.

Potom je otišao u Šibenik gdje je utemeljio i vodio tiskaru Kačić. 1931. je pokrenuo i uređivao splitski list Gospa od Zdravlja. 1934. se opet vratio predavati u Makarsku gdje je ostao sve do 1943. godine. U Makarskoj je bio uređivao časopis makarske bogoslovije Novu reviju. Nakon rata je 1946. otišao u Zagreb predavati crkveno pravo.

Rektorom na Franjevačkoj visokoj Bogosloviji u Makarskoj postao je 1937. godine. Za istu je ustanovu izradio Statut i reorganizirao nastavu, pretvorivši ju u filozofsko-teološki studij, čime je poslije postala uzorom ostalim bogoslovskim ustanovama Crkve u Hrvata. Iste je godine pokrenuo Bogoslovnu biblioteku.

1958. se je angažirao na kanonizaciji Nikole Tavelića. U tom je pravcu 1961. godine pokrenuo i uređivao list Vjesnik bl. Nikole Tavelića. Širio je slavu Gospe od Zdravlja, pisao je o njoj (djelo Naša Gospa od Zdravlja i njezina slava ima preko 700 str.) i poticao umjetnike neka ju oslikavaju.

Izvor:

https://www.franjevci-split.hr/

https://hr.wikipedia.org

Pogledajte još

Radni susret predstojnika katehetskih ureda i voditelja ŽSV iz Dalmacije

Katehetski ured Šibenske biskupije, na čelu s predstojnicom s. Renatom Azinović, bio je 24. rujna …

Četvrti dan devetnice sv. Mihovilu posvećen bračnim parovima.

Četvrti dan devetnice sv. Mihovilu u šibenskoj katedrali, u petak 23. rujna, bio je posvećen …

Duhovna zvanja bila su tema trećeg dana devetnice svetom Mihovilu.

Treći dan devetnice sv. Mihovilu zaštitniku Šibenske biskupije bio je posvećen duhovnim zvanjima. U katedrali …