Izabrano novo Područno vijeće Zadarsko-šibenskog OFS-a

Sedmi izborni kapitul Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Nikola Tavelić“ održan je u svojoj središnjici, u Franjevačkom samostanu sv. Frane u Zadru (Trg sv. Frane 1) u subotu, 4. svibnja 2019.

Kapitulu je predsjedala Vesna Peharec, OFS, nacionalna doministra a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata bio je fra Zvonimir Brusač, TOR, nacionalni duhovni asistent.

Fra Anselmo Stulić, gvardijan u Franjevačkom samostanu sv. Frane u Zadru, uime odsutnoga privincijala fra Andrije Bilokapića, OFM i samostanske braće pozdravio je Vesnu, nacionalnu doministru i fra Zvonimira, nacionalnog duhovnog asistenta te sve kapitularce.

Pozdrave su uputili Vesni nacionalnoj doministri i fra Zvonimiru, nacionalnom duhovnom asistentu Svemirka Matić, područna ministra uime svoje i uime Područnoga vijeća i svih delegata na kapitulu. Fra Stipe Nimac, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata pozdravio je iste u ime svoje i druga dva člana Konferencije, fra Augustina Kordića, OFMConv područnog duhovnog asistenta i fra Bože Sučića, TOR, područnog duhovnog asistenta.

Kapitulu je nazočila i Gabrijela Radaš, predsjednica područne Frame.

Kapitul se odvijao po svojem zadanom programu.

Fra Zvonimir je održao duhovni nagovor kojeg je naslovio „Kršćansko i franjevačko bratstvo“, a Vesna, nacionalna doministra, pozdravila je sve prisutne uime Branke Černugelj, nacionalne ministre i u svoje osobno ime. Ukazala je na vrijednost i važnost izbornog kapitula za život i rad Područnog OFS-a te ukazala na smjernice OFS-a u svezi s tim. Usljedilo je trogodišnje „Izvješće“ (2016.-2019.) područne ministre Svemirke i drugih služba unatar Područnog vijeća.

Rasprava na Kapitulu odvijala se u dvije radionice koje su imale pred sobom ovu zbilju: Stanje i perpektiva Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ i teološko-pastoralni metodološki trokorak: vidjeti, prosuditi, djelovati!

Izabrani su na mandat od tri godine (2019.-2022.):

Ante Labor, OFS, područni ministar, MB “Uzvišenje svetoga Križa”, Krapanj – Brodarica
Olga Marić, OFS, područna zamjenica ministra, MB “Uzvišenje svetoga Križa” Krapanj – Brodarica
Antonio Marić, OFS, područni tajnik, MB “Uzvišenje svetoga Križa”, Krapanj – Brodarica
Kata Brakus, područna blagajnica, OFS, MB “Gospa od Ružarija “, Drniš
Milka Ricov, OFS, područna povjerenica za formaciju, MB “Sv. Elizabeta Ugarska”, Novalja
Dragan Milićević, OFS, povjerenik za Framu, MB “Sv. Ante Padovanski”, Knin
Marija Baričević, OFS, područna vijećnica, MB „Sv. Elizabeta Ugarska”, Novalja
Hrvoje Šteko, OFS, područni vijećnik, MB „Sv Frane“, Zadar

Uz izabrane, i ovi članovi čine Područno vijeće:

Fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata
Fra Augustin Kordić, OFMConv, područni duhovnih asistent
Fra Božo Sučić, TOR, područni duhovni asistent
Gabrijela Radaš, predsjednica područne Frame

Izabrani su i delegati za Nacionalni kapitul:

Marija Vukušić, OFS, MB “Gospa od Ružarija”, Drniš
Slavka Pletković, OFS, MB “Gospa od Ružarija “, Drniš

Poslije izbora bilo je slavlje Euharistije koju je predslavio i propovijedao fra Zvonimir Brusač, nacionalni duhovni asistent. Fra Zvonimir je poslije Evanđelja i propovijedi uveo izabrane u službu.

Nakon Kapitula područna ministra Svemirka Matić u mandatu 2016.-2019. zahvalila je nacionalnoj doministri Vesni i nacionalnom duhovnom asistentu fra Zvonimiru na dobro obavljenom zadatku. Isto tako, izrekla je zahvalnicu i svim članovima područnog vijeća te drugim kapitularcima kao i domaćinima Mjesnom bratstvu „sv. Frane“, u Zadru i članovima OFM, na čelu s gvadijanom fra Anselmom, a novoizabranom Područnom vijeću u mandatu 2019.-2022. zaželjela je dobar rad i okrenutost prema naprijed i Istini obećavši raspoloživost i svekoliku pomoć u svakom trenutku novoizabranima.

Na kraju Kapitula i slavlja Euharistije bilo je Agape koje su pripremili članovi mjesnoga bratstva OFS-a „Sv. Frane“, Zadar.

http://www.franjevci-split.hr

Pogledajte još

Održan duhovni projekt za mlade “Schola orandi” pod temom “Jesam li sudionik ili promatrač na Gozbi ljubavi?”

U prostorijama Katoličke škole u Šibeniku u subotu 25.5.2024. održao se duhovni projekt za mlade …

Održana „Zlatna harfa“ dječjih župnih zborova za Splitsko-makarsku i Šibensku biskupiju

Smotra dječjih župnih zborova „Zlatna harfa“ za Splitsko-makarsku i Šibensku biskupiju održana je u subotu …

Proslavljena Gospa od Karavaja. Okupili su se brojni vjernici. Slavlje je predvodio biskup Rogić.

Svetkovina Gospe od Karavaja svečano je proslavljena u nedjelju 26. svibnja u župi Tisno na …