02. kolovoza – nedjelja – GOSPA OD ANĐELA U SAMOSTANU SVETOG FRANE