02. kolovoza – nedjelja – GOSPA OD ANĐELA NA VISOVCU